h2o service

Avantatges

A h2o service, som conscients de la importància diària que té la ingesta d’aigua i, per això, la considerem com una font principal que dona energia i salut al nostre organisme. Necessària segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) s’han de consumir diàriament vuit gots d’aigua.

Augmenta la capacitat de concentració

Augmenta l'esperança de vida

Facilita el transport de nutrients del teu cos

L’aigua és el component essencial de tot ésser viu

l’aigua

l’aigua, font de vida

Funcions de l'aigua

Les funcions que desenvolupa aquest líquid vital dins del nostre organisme són les següents:

  • És el medi en què es dilueixen els líquids corporals, és a dir, sang, secrecions digestives i orina.
  • Facilita el transport de nutrients a les cèl·lules i sortida de productes de rebuig.
  • Ajuda a la digestió diluint els nutrients.
  • Ajuda a mantenir la temperatura corporal.
  • Important pel sistema de filtració del cos, com ho són els ronyons.

La hidratació és salut

Beure suficient aigua és un gran benefici per a la salut:

  • Els ronyons produeixen més quantitat d’orina i més clara, per tant hi ha un menor risc de càlculs renals.
  • Intestinalment facilita el fraccionament de nutrients i una eliminació de femta amb menor esforç.
  • La sang és netejada de substàncies de rebuig.

Balanç hídric

S’estima en 2,5 litres les pèrdues diàries que es produeixen en els processos fisiològics normals: respiració, sudoració, orina, excrements. Si l’aportació d’aigua és insuficient, l’organisme disminueix la quantitat eliminada pels ronyons, la qual cosa implica una orina més concentrada i sotmetre’l a diversos trastorns provocats per una deshidratació.

El balanç hídric diari s’aconsegueix quan no hi ha variació de la massa d’aigua de l’organisme, perquè això passi les entrades han de ser igual a les sortides. Per assolir aquest balanç hídric almenys 1,5 litres d’aigua han de provenir de beure aigua, i així equilibrar les pèrdues.